Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  pre maloobchodný nákup cez e-shop na www.extracaje.sk

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.extracaje.sk sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
 2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky , kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
 3. Objednávka prostredníctvom e- shopu je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
 4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho kuriérom o uložení zásielky.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.extracaje.sk a následne v objednávke kupujúceho.
 2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke www.extracaje.sk. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH.
 2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
 3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po uhradí objednaného tovaru.
 4. Platbu je možné uskutočniť viacerými spôsobmi:
 • Bankovým prevodom na účet pred odoslaním tovaru.
 • Úhrada prostredníctvom platobnej karty pred odoslaním tovaru.
 • Dobierkou pri prevzatí tovaru (v hotovosti alebo platobnou kartou).
 • V hotovosti pri vyzdvihnutí tovaru na adrese skladu (treba vopred dohodnúť).

Viac je uvedené na stránke možnosti platby.

IV. Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Objednaný tovar môže byť zaslaný a dopravený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS.
 2. Na dodanie tovaru je možné využiť aj službu PACKETA. Maximálna možná hmotnosť zabaleného balíka je do 10 kg. Ťažšie balíky je možné odoslať iba prostredníctvom kuriéra GLS alebo osobne vyzdvihnúť.
 3. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 4. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 48 hodín (okrem víkendu a sviatkov) od obdržania objednávky. V prípade, že nie je možné danú lehotu dodržať, budeme Vás kontaktovať, pokiaľ nie je na stránke napr. uvedený oznam o celozávodnej dovolenke (prípadne iná informácia).
 5. Cena poštovného a balného je 4,90 € s DPH pri dodaní prostredníctvom kuriéra GLS. V prípade využitia služby PACKETA je poštovné a balné 2,90 € s DPH. V prípade osobného vyzdvihnutia poštovné a balné neúčtujeme.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.
 3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu prevádzkarne: Barbora Randová – EXTRAČAJE, Robotnícka 4539, 017 01 Považská Bystrica. Na spôsobe vrátenia tovaru je nutné sa vopred dohodnúť, tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru.

VI. Exspirácia tovaru

Exsp. doba je uvedená na obaloch výrobkov.

VII. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov nájdete bližšie popísane na stránke venovanej ochrane osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.

Prevádzkovateľ:

Barbora Randová – EXTRAČAJE

Kuzmányho 923/26
017 17 Považská Bystrica
IČO: 46 159 622
IČ DPH: SK1080245881
Mobil: 0904 386 828
Email: info@extracaje.sk

Orgán dozoru : Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj č.OŽP-I/2011/05355-2